Göm informationen
Forskarnas nya samlingsplats
Forskarna blir allt viktigare i vårt samhälle, och därmed växer behovet av att kommunikationen med dessa är god. Grupper som exempelvis journalister, politiker och företagare behöver kunna hitta bland forskarna för att rätt beslut skall kunna fattas, men efterforskningar visar att forskarna i dagsläget är alltför isolerade. Endast en mycket liten del av forskarna använder idag Internet till att öppet och tillgängligt presentera sin forskning. Målsättningen är att radikalt förbättra denna situation genom en nationell forskarplattform som samlar och engagerar forskarna. Var och en av forskarna kommer att erbjudas egna webbsidor varifrån de på egen hand kan presentera, kommentera och kommersialisera sin och andras forskning.